SON DAKİKA
hava 21°Google News

‘Demleme’ ve ‘sallama’ çay tartışması mahkemeye taşındı

Son Güncelleme :

16 Haziran 2023 - 12:16

‘Demleme’ ve ‘sallama’ çay tartışması mahkemeye taşındı

Diyarbakır’da 2 yıl önce özel bir hastanenin yemek firmasında çalışırken misafire “demleme” yerine “sallama” çay verdiği gerekçesiyle işten çıkarılan işçi, hukuk mücadelesini kazandı. Mahkeme, işverenin işçiye 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.

Kayapınar ilçesinde çalıştığı özel hastanede 2 yıl önce misafire “sallama” çay ikramı gerekçesiyle yöneticisiyle çıkan tartışmanın ardından işten çıkarılan Mehmet Kızıltaş, Diyarbakır 3. İş Mahkemesinde haklarının iadesine ilişkin dava açtı.

Avukat Hanifi Kandemir tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, müvekkili Kızıltaş’ın 20 Haziran 2013’te davalı şirkette aşçı olarak çalışmaya başladığı, iş akdinin 19 Ekim 2021’de feshedildiği belirtildi.

Olay günü yöneticisinin çayın demli olmaması ve hazır sallama çay kullanılması nedeniyle Kızıltaş’ı azarladığı iddia edilen dilekçede, “Müvekkil, yöneticiye gündüz talimat gereği demleme çay yapılmadığını söylemiştir. Buna rağmen müvekkil azarlanmasına ve iş akdinin feshedilmesi tehdidine rağmen hakaret ve fiziki müdahalede bulunmadan tepkisini göstermiştir. Böyle basit bir mevzu için çocuk gibi azarlanıp tahrik edilen müvekkilin iş akdi feshedilmiştir. Yasayla belirlenmiş herhangi bir iş akdinin feshi yokken bu şekilde iş akdinin feshedilmesi hukuka aykırıdır. Haksız şekilde işten çıkarılan müvekkilin işine dönmesi için işe iade davası açma mecburiyetimiz doğmuştur” ifadelerine yer verildi.

Dilekçede, iş akdinin feshini geçersizliğinin tespiti kararıyla İş Kanunu’nun 21. maddesi gereği işe başlatılması, başlatılmaması halinde müvekkile 8 aylık ücreti tutarında tazminat ödenmesi, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için de müvekkile 4 aylık ücret talep edildi.

Davalı taraf ise verdiği dilekçede, “Sözleşmenin haklı nedenle feshedildiğini, davanın mesnetsiz, gerçeğe aykırı ve hukuki dayanaktan yoksun olduğunu” öne sürerek, davanın reddine karar verilmesini istedi.

Diyarbakır 3. İş Mahkemesi, Kızıltaş’ın açtığı davada işverenin 77 bin 340 lira tazminat ödemesine karar verdi.
Mahkemenin gerekçeli kararında, “Davacı ve yönetici arasında işyerine gelen bir misafire çay ikram edilmesi gibi basit bir konuda tartışma yaşanmıştır. Davacı, yöneticiye yönelik herhangi bir müdahale ve sataşmasının olmadığı görülmüştür. Feshin eyleme oranla ağır kaldığı, son çare olarak başvurulması gereken bir yaptırım olması gerekliliği karşısında alınabilecek başkaca önlemler ve uygulanabilecek başka yaptırımlar dikkate alınmadan doğrudan fesih yolunun tercih edilmesi, haksız ve geçersiz olduğu kanaati oluşturmuştur. Bu nedenlerle davacı tarafın işe iade talebinin kabulüne karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Mahkeme, davacının kıdemini gözeterek, bilirkişi raporunda belirlenen miktarları dikkate alarak 5 aylık brüt ücreti toplam tutarı olan 60 bin 140 lira işe başlatmama tazminatı, 4 aylık ise boşta geçen süre brüt ücreti 17 bin 200 lira davalıdan alınarak, davacıya verilmesine hükmetti.

Karara itirazda bulunan davalıların istinaf başvurusunu değerlendiren Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 7. Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesinin hukuki değerlendirmesinde usul ve esas yönünden yasaya aykırılık bulunmadığı kanaatine varıldığını gerekçe göstererek, davalıların başvurusunun reddine karar verdi.